ПРОЕКТ:     BG16RFOP002-2.089-5406-C01

 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

На 26.10.2021г. ХИТРОН ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-5406-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е на стойност  50 000.00 лв., от които 50 000.00лв. европейско съфинансиране и 0 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на едно малко предприятие с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Продължителността на проекта е  3 месеца, стартира на 26.10.2021 г. и приключва на 26.01.2022 г.

 

Всички новини